Školení

Pro zájemce a dlouhodobé klienty pořádáme odborná školení pro zootechniky a obsluhu dojírny. Školení jsou zaměřená na vhodné postupy dojení skotu a manipulaci s dezinfekčními přípravky, tak aby se daly aplikovat na Vaši farmu. Školení zajišťují odborní poradci Ing. J. Klouda PhD. a Ing. P. Oliva, kteří vycházejí z dlouhodobé praxe na farmách a současných hygienických norem. V případě že máte zájem o školení na Vašem podniku, neváhejte nás kontaktovat.
Správné postupy dojení a zlepšení kvality mléka

PDF